top of page

program-program yayasan zuriatcare

peluang kedua

Menangani isu pembuangan bayi dan remaja terlanjur hamil anak tak sah taraf

v

Menyokong usaha-usaha melindungi adik-adik remaja dan bayi mereka

v

Bekerjasama dengan rumah-rumah perlindungan dalam menentukan remaja yang terlibat dilindungi dan dapat menuju kehadapan dalam kehidupan

v

Mengadakan program kesedaran bersama Badan Kerajaan dan Badan Bukan Kerajaan


Peluang Kedua_LOGO.png
CAMELLIA (1).png

camellia

Camellia (Campaign for Mental Illness Inclusivity and Awareness atau Kempen Inklusif Kesedaran Kesihatan dan Penyakit Mental)

v

Program-program berkenaan dengan isu kesihatan dan penyakit mental

v

Program melibatkan interaksi antara pesakit-pesakit mental dan masyarakat umumawas

AWAS (Awareness Against Suicide atau Kesedaran Hindari Bunuh Diri)

v

‘Awareness’ - Mewujudkan program kesedaran tentang isu kesihatan mental dan bunuh diri

v

‘Prevention’ - Menyokong usaha-usaha menghindarkan masalah bunuh diri dalam masyarakat

v

‘Post-vention’ – sokongan dalam komuniti: sokongan emosi kepada mereka yang telah terkesan akibat kehilangan orang terdekat akibat bunuh diri


AWAS Malaysia_LOGO.png
Programs: Programs
bottom of page